Pracodawcy i zaległe składki ZUS

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz składki ZUS obciążające płatnika składek.

16
„Zleceniodawca X w 2016 r. zatrudnił zleceniobiorcę na umowę zlecenie. Zleceniobiorca złożył oświadczenie, że otrzymuje minimalne wynagrodzenie, które jest oskładkowane, dlatego też od umowy zlecenie nie były naliczane składki na ubezpieczenie społeczne. Obecnie okazało się, że ten zleceniodawca Y w

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.