Pracownicy jednostek PAN – zmiany w przepisach płacowych

357

Z dniem 01.07.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MNiSW z dn. 01.03.2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 61, poz. 309), wprowadzone na mocy rozp. nowelizującego, wydanego przez MNiSW dnia 06.06.2013 r. (Dz.U. poz. 697).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRozp. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN
Następny artykułZaopatrzenie z tytułu wypadków lub chorób powstałych w szczególnych okolicznościach – jednolity tekst ustawy