Pracownicy jednostek PAN – zmiany w przepisach płacowych

360

Z dniem 01.07.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MNiSW z dn. 01.03.2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 61, poz. 309), wprowadzone na mocy rozp. nowelizującego, wydanego przez MNiSW dnia 06.06.2013 r. (Dz.U. poz. 697).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!