Pracownicy powiadamiania ratunkowego – nowe stanowiska w strukturze samorządowej

21

Z dniem 29 kwietnia br. weszły w życie zmiany w przepisach wykonawczych w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych, mające na celu uwzględnienie nowych stanowisk w grupie stanowisk pomocniczych i obsługi.

Powyższa nowela dotyczy przepisów rozp. RM z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936, z późn. zm.), zmiany zostały zawarte w rozp. zmieniającym wydanym przez RM dnia 23 kwietnia 2021 r. (Dz.U. poz. 791).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!