Pracownicy w izolacji domowej – możliwość zdalnej pracy

21

W związku z wprowadzeniem nowych form działań ochronnych, prócz kwarantanny, w postaci izolacji domowej, powstała luka prawna w zakresie możliwości wykonywania pracy zdalnej przez osoby objęte takimi obostrzeniami sanitarnymi. Ostatnio opublikowane zmiany w przepisach zawierają niezbędne regulacje w tym obszarze.

Przepisy adresowane do wspomnianej na wstępie grupy pracowników przewidziano w ustawie z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2157). Powołana ustawa weszła w życie z dniem 5 grudnia br. i zmienia m.in. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.), będącą podstawowym aktem prawnym określającym zasady funkcjonowania w okresie epidemii.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!