Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r.

42

Według danych ostatecznych na koniec 2019 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 16,1 mln osób – informuje GUS. W stosunku do ostatniego dnia 2018 r. było to więcej o 1,1%.

Pracujący w gospodarce narodowej

W końcu 2019 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2018 r. wzrosła w większości sekcji. Największy wzrost liczby pracujących (o 3,9%) nastąpił w skupiającej ponad 300 tys. pracujących sekcji Zakwaterowanie i gastronomia∆.
O ponad 3% wzrosła również liczba pracujących w sekcjach Informacja i komunikacja, Transport i gospodarka magazynowa oraz Budownictwo.
Względem ostatniego dnia roku poprzedniego liczba pracujących zmniejszyła się w trzech sekcjach. W sekcji Obsługa rynku nieruchomości był to spadek o 4,2%, w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa spadek o 0,8%, a w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo o 0,2%.
W ostatnim dniu 2019 r. największą liczbę pracujących skupiało nadal Przetwórstwo przemysłowe. Pracujący w tej sekcji stanowili 17,6% ogółu pracujących w gospodarce narodowej.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

W 2019 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło 10,8 mln etatów. Było to więcej o 1,8% w stosunku do poprzedniego roku. W większości sekcji przeciętne zatrudnienie wzrosło. W analizowanym okresie najwyższy wzrost przeciętnego zatrudnienia – o 6,4% miał miejsce w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia∆. O blisko 6% wzrosło przeciętne zatrudnienie w sekcji Informacja i komunikacja.
W stosunku do 2018 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się w pięciu sekcjach, przy czym najwięcej w sekcji Obsługa rynku nieruchomości (o 2,6%). Wśród pozostałych sekcji spadek nie był większy niż 2%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

Według danych ostatecznych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2019 r. wyniosło 4920,09 zł. W porównaniu z 2018 r. wzrosło ono o 7,2%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD.
W 2019 r. wahało się od 3231,40 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia∆ do 8441,14 zł
w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 34,3% mniej i o 71,6% więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Minimalne wynagrodzenie brutto

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2018 r. o 150,00 zł i wyniosło 2250,00 zł. Po podwyższeniu stanowiło ono 45,7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto osiągniętego w gospodarce narodowej w 2019 r. W grudniu 2019 r. wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 423,7 tys. zatrudnionych osób . Było to o 0,2% więcej niż przed rokiem.

źródło: GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułLeasing i odszkodowanie AC, a VAT
Następny artykułUwaga: Uznanie paragonów fiskalnych za faktury uproszczone