Praktyczna nauka zawodu – zasady dofinansowania rzemieślników

570

„Czy urząd miasta miał prawo odmówić przyznania dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego, po zdanym egzaminie czeladniczym?”

 

Pracownik młodociany odbywał naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym – spółce z o.o. oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej a po jej ukończeniu zdał egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej. Pracodawca, zgodnie z przysługującym mu prawem, złożył wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Wnioskodawca to spółka z o.o., która od wielu lat szkoli pracowników młodocianych, jest zrzeszona w cechu (gdzie zostały podpisane umowy z uczniami na naukę zawodu) i zatrudnia ponad 50 pracowników i zalicza się do kategorii średnich przedsiębiorstw. Urząd miasta zakwestionował, że w świetle ustawy o rzemiośle, wnioskodawca nie jest rzemieślnikiem. Jeśli pracodawca nie jest rzemieślnikiem to uczeń powinien zdać egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną a nie, jak to miało miejsce przed Komisją Izby Rzemieślniczej. Ponieważ pracodawca nie spełnił warunków koniecznych do przyznania mu dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego, urząd odmówił dofinansowania. Co ciekawe, ten sam pracodawca starał się o dofinansowanie w innym urzędzie miasta, na innego pracownika młodocianego i takie dofinansowanie otrzymał.

1. Czy urząd postąpił zgodnie z prawem odmawiając dofinansowania pracodawcy?

2. Czy zgodnie z ustawą o rzemiośle spółka z o.o., która jest zrzeszona w cechu jest rzemieślnikiem?

3. Skąd szkoła zawodowa ma mieć wiedzę, że dany pracodawca nie jest rzemieślnikiem, skoro wraz z przyjęciem do szkoły została przedłożona umowa o praktyczną naukę zawodu?

4. Kto popełnił błąd – cech spisując umowę z zakładem, który wg urzędu nie jest zakładem rzemieślniczym, szkoła bowiem powinna zgłosić ucznia na egzamin OKE, czy urząd miasta, który twierdzi, że firma nie zalicza się do rzemiosła?”

 

Udzielając odpowiedzi na przedstawione pytania należy przede wszystkim przeanalizować dwa zagadnienia: definicję rzemieślnika i praktycznej nauki zawodu w ogóle.

Rozpoczynając należy zdefiniować i przeanalizować …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!