Praktyczna nauka zawodu

940

Do obu tych grup stosuje się rozp. MEN z dn. 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391), z tym że do uczniów i słuchaczy wprost, a do pracowników młodocianych – odpowiednio. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę, a praktyczna nauka zawodu młodocianych – przez pracodawcę, który zawarł z…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!