Prawo atomowe – ogłoszono nowe aktualne przepisy

13

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 kwietnia 2021 r. pod pozycją 623 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 01.03.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 322, ze zm.),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 24 lutego 2021 r.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!