Prawo budowlane – od lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące uproszczonego postępowania legalizacyjnego

39

Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy Prawa budowlanego dotyczące uproszczonego postępowania legalizacyjnego.

Zapisy odnoszące się do powyższych kwestii zostały zawarte w ust. 3-5 art. 53a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). Zgodnie z tymi postanowieniami wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego składa się w:

  1. postaci papierowej albo
  2. formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w art. 53a ust. 5 Prawa budowlanego.

Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!