Prawo budowlane – ogłoszono jednolity

39

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 sierpnia 2021 r. pod pozycją 2351 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 02.12.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127),
  • ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1135),
  • ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11),
  • ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234),
  • wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. akt. P 15/17 (Dz. U. poz. 282),
  • ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 784),
  • ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1986),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 1 grudnia 2021 r.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułKRUS: zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki zdrowotnej
Następny artykułPodstawy prawne oraz sposoby rozwiązywania umów o pracę