Prawo do ulgi na zakup kasy rejestrującej

Czy należy się Wnioskodawcy zwrot ulgi na zakup kasy w kwocie 700 zł?

12

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku 15 maja 2020 r. (data wpływu 2 czerwca 2020 r.) uzupełnionym pismem z 24 sierpnia 2020 r. (data wpływu 28 sierpnia 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2020 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 sierpnia 2020 r. (data wpływu 28 sierpnia 2020 r.), będący odpowiedzią na wezwanie Organu z 13 sierpnia 2020 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.429.2020.1.MN.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 24 sierpnia 2020 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od 1 maja 2015 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą-mechanika pojazdowa z wykorzystaniem kasy fiskalnej. Od 1 stycznia 2020 r. Wnioskodawca był zobowiązany rejestrować sprzedaż z wykorzystaniem kasy fiskalnej online. W grudniu Wnioskodawca miał problem zakupić taką kasę ponieważ w sprzedaży na jego rynku nie była dostępna. Dodatkowo Wnioskodawca zachorował i przebywał na zwolnieniu lekarskim od 02-01-2020 do 29-01-2020. Mimo trwającej choroby w dniu 13 stycznia 2020 r. Wnioskodawca kupił i ufiskalnił kasę fiskalną online. Pierwsza sprzedaż dokonana i zarejestrowana na kasie jest w dniu 30 stycznia 2020 r.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, że od dnia 1 stycznia 2020 r. nie zawieszał działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że zachorował w grudniu 2019 r., a od 2 stycznia 2020 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim nie prowadził działalności i nie uzyskał żadnych przychodów.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!