W Dzienniku Ustaw z dnia 24 listopada 2020 r. pod pozycją 2072 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.10.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 365).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!