Prawo własności przemysłowej – aktualne regulacje ustawowe

24

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 lutego 2021 r. pod pozycją 324 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20.01.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286).

W jednolitym tekście wymienionego powyżej aktu prawnego uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288, ze zm.),
  • ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 19 stycznia 2021 r.

Jednolity tekst omawianej ustawy nie obejmuje art. 22 i art. 24 nowelizacji z dnia 13 lutego 2020 r., są to regulacje przejściowe oraz określające terminy wejścia w życie – przepisy te wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 20 stycznia 2021 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!