Profilaktyczna opieka zdrowotna, a wypadek w szkole i przepisy BHP oraz pomoc medyczna

70

„Profilaktyczna opieka zdrowotna może być sprawowana w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku takiego gabinetu w szkole – w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast opieka stomatologiczna może być sprawowana w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, poza szkołą albo dentobusie, prowadzonymi przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą. Co to oznacza? Czyli uczniowie po pomoc mają udać się np. do przychodni i opuszczać budynek szkoły? Iść na przegląd zębów po szkole do ośrodka zdrowia? A czy np. dyrektor może w jakimś zakresie obciążyć obowiązkami z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami pracowników szkoły, jeśli tak, to jakich?”

Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!