Program „Poznaj Polskę” będzie kontynuowany i rozszerzany

Od 1 marca przyjmowane już są wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach drugiej edycji programu „Poznaj Polskę”.

8

Resort edukacji podaje, że tym razem do podziału będzie 100 mln zł, z czego połowa na realizację wycieczek do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym, a druga połowa na wycieczki w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień – grudzień).

W tej edycji programu środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów w danym województwie. Zgodnie z warunkami dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki, których koszt mieści się w przyjętym w programie limicie wydatków: jednodniowe (do kwoty 5 tys. zł), dwudniowe (do kwoty 10 tys. zł), trzydniowe (do kwoty 15 tys. zł), przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Tak jak do tej pory w ramach wycieczki z dofinansowaniem powinny zostać zrealizowane przede wszystkim punkty edukacyjne wskazane przez MEiN – w liczbie odpowiadającej długości trwania wycieczki, czyli co najmniej 2 punkty podczas wycieczki jednodniowej, co najmniej 4 punkty podczas wycieczki dwudniowej i co najmniej 6 punktów podczas wycieczki trzydniowej.

Organ prowadzący szkołę będzie mógł złożyć od 2 do 6 wniosków w przypadku szkoły podstawowej, od 1 do 3 wniosków w przypadku szkoły ponadpodstawowej – w zależności od liczby uczniów danej szkoły. Dyrektorzy, po rozeznaniu potrzeb w swoich szkołach, zgłoszą zapotrzebowanie do organu prowadzącego na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie MEiN. Następnie organ prowadzący, korzystając z formularza dostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekaże wniosek do MEiN.

Według danych resortu w 2021 r. w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zorganizowano prawie 5 tys. wycieczek szkolnych, a dofinansowanie wyniosło blisko 35 mln zł. Łącznie na wycieczki szkolne wyjechało ponad 215 tys. uczniów.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za IV kw. 2021 r.
Następny artykułZapowiedzi książek – kryminały na wiosnę