Programy nauczania i podręczniki szkolne

438

Swoboda nauczyciela nie jest jednak nieograniczona. Świadczy o tym choćby ustawowy wymóg dopuszczenia programu nauczania (wychowania przedszkolnego) do użytku w danej szkole (przedszkolu) przez dyrektora danej placówki. Dyrektor ma obowiązek sprawdzić, czy program realizuje treści i cele określone w odpowiedniej podstawie programowej. Z kolei o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręczników decyduje MEN w drodze decyzji…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!