Programy specjalne – nowe przepisy wykonawcze

300

W rozumieniu ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) programy specjalne to zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy. Dnia 14.05.2014 r. MPiPS wydał nowe rozp. w sprawie programów specjalnych (Dz.U. poz. 638).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułZasady podwyższania emerytur funkcjonariuszy niezgodne z konstytucją
Następny artykułŚrodki finansowe, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium RP badania naukowe lub zamierzający podjąć naukę albo studia