Projekty rozporządzeń dotyczących podręczników przekazane do konsultacji

303

Minister Edukacji Narodowej przekazał 30 maja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekty rozporządzeń, stanowiących akty wykonawcze do przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która wprowadza zmiany w zaopatrywaniu uczniów w podręczniki i inne materiały edukacyjne.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWysokość premii dla pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego oraz ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu dla bezrobotnego
Następny artykułZmiana wysokości opłat za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego