Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów

385

Czy brak zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR) kosztów (pozostałych takich jak np. paliwo) niebędących towarami handlowymi i materiałami produkcyjnymi – podwyższenie podstawy opodatkowania powoduje, że księga może być uznana za nierzetelną?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!