Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2013 r.

392

Główny Urząd Statystyczny podał informację o przeciętnym wynagrodzeniu w drugim kwartale bieżącego roku. Podana wysokość służy do celów określonych w ustawie z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!