Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r.

48

Główny Urząd Statystyczny podał informację o przeciętnym wynagrodzeniu w II kwartale 2021 r. Przeciętna pensja zmalała w stosunku do poprzedniego kwartału o 3,1%. Z kolei w ujęciu rocznym wzrosła o 9,6%. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 10 sierpnia 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2021 r. wyniosło 5504,52 zł (M.P. poz. 440)….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!