Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r.

24

Główny Urząd Statystyczny podał informację o przeciętnym wynagrodzeniu w III kwartale 2021 r. Przeciętna pensja wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 2,8%. Z kolei w ujęciu rocznym wzrosła o 9,4%. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2021 r. wyniosło 5657,30 zł (M.P. poz. 1044)….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułJednolita polityka zakupowa sektora publicznego – projekt skierowany do konsultacji
Następny artykułMRiPS nie przewiduje łączenia emerytury lub renty ze świadczeniem po zmarłym małżonku