Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r.

50

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r. było podobne jak w poprzednim miesiącu i wyniosło 6329 osób. W porównaniu do grudnia 2019 roku zanotowano spadek zatrudnienia o 1 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w grudniu 2020 r., to zanotowano wzrost wynagrodzeń o 8,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto w grudniu wyniosło 5973,75 zł, podczas gdy w listopadzie 2020 r. wynosiło 5484,07 zł. Od początku roku zanotowano wzrost wynagrodzeń o 6,6 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 6,6 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w listopadzie 2020 r. 5483,93 zł, zaś w grudniu wyniosło 5973,33 zł. Zatem kwota wynagrodzenia bez wypłat z zysku wzrosła w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 8,9 pkt proc.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

GUS, oprac.: gr.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!