Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r.

29

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r. było wyższe o 0,1 pkt proc. w porównaniu do wreśnia b.r. i wyniosło 6318,3 osób. W porównaniu do października 2019 roku zanotowano spadek zatrudnienia o 0,1 pkt proc.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!