Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021

39

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r. było niższe niż w poprzednim miesiącu i wyniosło 6314,1 osób. W porównaniu do stycznia 2020 roku zanotowano spadek zatrudnienia o 2 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w styczniu 2021, to zanotowano spadek wynagrodzeń o 7,7 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto w grudniu wyniosło 5973,75 zł, podczas gdy w styczniu 2021 r. wynosiło 5536,80 zł. w porównaniu do stycznia 2021 roku zanotowano wzrost wynagrodzeń o 4,8 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 4,8 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w styczniu 2021 r. 5536,79 zł, zaś w grudniu wyniosło 5973,33 zł. Zatem kwota wynagrodzenia bez wypłat z zysku spadła w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 7,7 pkt proc.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

GUS, oprac.: gr.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!