Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r.

40

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r. było wyższe o 0,3 pkt proc. w porównaniu do sierpnia i wyniosło 6312,4 tys. W porównaniu do września 2019 roku zanotowano spadek zatrudnienia o 0,2 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach we wrześniu 2020 r., to zanotowano wzrost wynagrodzeń o 0,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto w sierpniu wyniosło 5337,65 zł, zaś we wrześniu 5371,56 zł. Od początku roku zanotowano wzrost wynagrodzeń o 4,5 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 4,5 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło we wrześniu 5370,99 zł, podczas gdy w sierpniu wynosiło ono 5337,46 zł. Kwota wynagrodzenia bez wypłat z zysku wzrosła w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,6 pkt proc.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

GUS, oprac.: gr.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułZatrudnienie i wynagrodzenia rosną, inflacja nas zubaża
Następny artykułCzy wszystkie firmy obowiązują przepisy o PPK?