Przedawnienie należności składkowych

383

Terminy przedawnienia

Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne (art. 24 ust. 4 s.u.s.).
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!