Przedsiębiorcy na macierzyńskim nie płacą składki zdrowotnej ZUS

386

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1735), przewidujące zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, które pobierają zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!