Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe jako budżetowe jednostki organizacyjne

485

Zgodnie z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP jednostka samorządu terytorialnego (j.s.t.) wykonuje zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej jako zadania własne. Takim zadaniem jest prowadzenie i utrzymywanie przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych służących wspólnocie lokalnej. W niektórych jednak przypadkach – jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa – ustawa może zlecić j.s.t. wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej rozstrzygają sądy administracyjne (art. 166 ust. 2 i 3 ustawy zasadniczej).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!