Przejęcie nieruchomości po zlikwidowanej szkole

431

Jesteśmy jednostką budżetową. W dn. 1 września 2012 r. przejęliśmy budynek, działkę oraz garaże po zlikwidowanej szkole. Majątek ten został przekazany protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym ujęte są wartości zakupu wraz z umorzeniem ww. majątku. Decyzją Zarządu oddano nieruchomości w trwały zarząd wraz z operatem szacunkowym majątku. Wprowadzając do ksiąg rachunkowych majątek, jakie winniśmy przyjąć wartości? Czy z protokołu przekazania czy z operatu szacunkowego?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!