Przejęcie spadku z długiem i ustanowienie hipoteki

482

„Otrzymałam w spadku po babci nieruchomość, ale wcześniej nie zrobiłam zmiany zapisu w księdze wieczystej, więc babcia była cały czas właścicielem. W maju więc wystąpiłam do działu ksiąg wieczystych o zmianę właściciela w księgach ale nadal czekam. Przeglądałam więc KW za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, tam okazało się, że w KW na hipotece widnieją trzy różne osoby, które miały tam założoną hipotekę zabezpieczającą (dodam, że nazwiska te nie są mi znane) na kwoty dwie po 1000 złotych i jedną na 300 zł. Niestety nie wiem, co to za sprawy i czy zostały już one zakończone, bo nigdzie nie widnieją żadne daty. Czy mogę się starać o wymazanie tych osób z hipoteki? Ponadto w dziale trzecim KW napisano, że wszczęto egzekucję z niniejszej nieruchomości i niżej jest podane jedno z nazwisk tych osób, czy mam powody do zmartwienia?”

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spadkodawczyni była dłużnikiem osobistym wierzycieli …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!