Przekazanie szkoły osobie prawnej lub osobie fizycznej

414

Rada gminy podjęła uchwałę intencyjną o przekazaniu szkoły do prowadzenia innej osobie prawnej lub fizycznej. Do prowadzenia tej szkoły jest chętnych kilka podmiotów. Kurator przed podjęciem uchwały właściwej zażądał wskazania konkretnej osoby. Rada jeszcze nie podjęła decyzji w tej sprawie, a takie postępowanie kuratorium ogranicza wolę Rady. Na którym etapie postępowania kuratorium ma prawo żądać wskazania konkretnego podmiotu, któremu gmina powierzy szkołę do prowadzenia?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!