Przekazanie szkoły wymaga konsultacji ze związkiem zawodowym

312

Uchwała o przekazaniu szkoły to akt prawny, który podlega opiniowaniu przez związki zawodowe – orzekł WSA w Łodzi w wyroku z dn. 13.04.2012 r. Zdaniem sędziów samorząd nie może podjąć uchwały w tej sprawie bez uprzedniej konsultacji ze związkowcami. Wymóg taki wynika wprost z art. 19 ustawy o związkach zawodowych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!