Przekazanie szkoły z oddziałem przedszkolnym

378

W szkole podstawowej jest oddział przedszkolny (klasa”0″), jest on integralną częścią szkoły. Szkołę tę gmina przekazuje innej osobie niebędącej jednostką samorządu terytorialnego do prowadzenia (art. 5 ust. 5g). W związku z tym pojawiło się kilka wątpliwości. Czy w uchwale właściwej należy wymienić również przekazanie klasy „0” do prowadzenia nowej osobie prawnej lub fizycznej? Czy kurator też ma zająć stanowisko(pozytywna opinia) w sprawie klasy”0″? Czy w umowie z nowym podmiotem określimy dotację dla klasy „0” na podstawie średnich bieżących wydatków w gminie na jednego ucznia zerówki?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!