Przekształcenie przedszkola na publiczne

385

„Z dniem 31.08.2016 r. ulega likwidacji niepubliczne przedszkole, a w jego miejsce powstanie publiczne przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną. Placówka będzie dostawała dotację miejską. Czy osoba prowadząca przedszkole publiczne – dyrektor może naliczyć sobie pensję z dotacji miejskiej? Przedszkole niepubliczne działało od 01.09.2006 r. do 31.08.2016 r. – 10 lat:

1/ za jaki okres i jakie dokumenty należy złożyć po zakończeniu działalności do organu sprawującego nadzór pedagogiczny?

2/ wg Rozporządzenia MEN z 19.02.2002 r. dokumentację stanowią dzienniki zajęć, dzienniki zajęć specjalistycznych, protokoły rad pedagogicznych, ale tylko w zakresie uchwał dot. klasyfikowania i promowania i zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki. Wg organu nadzorującego też informację o gotowości szkolnej dzieci. Nie znalazłam tego w cytowanym rozporządzeniu. Gdzie to jest opublikowane i za jaki okres dostarczyć do organu sprawującego nadzór pedagogiczny?”

 

Pyt. 1 – Czy osoba prowadząca przedszkole publiczne – dyrektor może naliczyć sobie pensję z dotacji miejskiej?

Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!