Przekształcenie szkoły i nowy model nauczania, a przepisy dot. dotacji

Na co można przeznaczyć dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych?

385

„Prowadzona przeze mnie niepubliczna szkoła podstawowa X jest szkołą prywatną spełniająca wymagania MEN, realizująca edukację według wytycznych MEN, tj. ocenianie, ilość godzin danego przedmiotu zgodnie z siatką godzin, sprawdziany, kartkówki, itp. Jakie mamy opcje jeżeli chodzi o przekształcenie szkoły, tj. np. odejście od zadawania prac domowych, sprawdzianów, oceniania na co dzień, lekcji w ławkach, siatki godzin. Chciałabym, aby w naszej szkole uczniowie uczyli się innowacyjnymi metodami. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że chciałabym wprowadzić model fiński, a ogólnie edukację wg pomysłów Skandynawów. Czyli dużo projektów, uprawianie ogrodów przez dzieci, hodowanie zwierząt, szycie, gotowanie, a lekcje prowadzone aktywnie, interdyscyplinarnie, klasy z łączonymi rocznikami. Chcemy rozwijać kompetencje kluczowe, zwłaszcza społeczne, a nie dalej realizować edukację według starego pruskiego modelu. Jak to zrealizować przy zachowaniu przepisów prawa? Oczywiście zakładam, że jeden raz na zakończenie semestru uczniowie mogą napisać test sprawdzający zdobycie wiedzy wskazanej w podstawie programowej, abyśmy mogli zgodnie z przepisami wystawić świadectwo z ocenami w kl. IV-VIII. W kl. I-III byłaby tylko opisówka bez żadnych ocen. Jak zachować dotację dla szkoły stosując innowacyjne metody nauczania? Jakich formalności należy dopełnić, aby kuratorium wyraziło zgodę na taki model nauczania? Czy tak w ogóle kuratorium oświaty musi taką zgodę wyrażać czy wystarczy, ze wpiszemy to w WSO (Wewnątrzszkolny System Oceniania), statut, itp.? Nadmienię, że wiele takich szkół już funkcjonuje, a przykładem jest szkoła No Bell z Konstancina Jeziornej.”

W odniesieniu do poruszonego zagadnienia – dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych przeznaczone …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułMonitoring w szkole
Następny artykułJak zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?