Przepisy antydyskryminacyjne – zmiany w Kodeksie pracy

66

W ramach noweli k.p. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1043), która wchodzi w życie z dniem 7 września 2019 r., postanowiono doprecyzować przepisy kodeksowe ustanawiające niedopuszczalność dyskryminacji w jakiejkolwiek formie (art. 113) oraz zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183a).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!