Przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku niezgodne z konstytucją

309

Wieloletnie utrzymywanie kwoty wolnej od podatku na stałym poziomie i uniezależnienie jej od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa jest wadliwością prawa podatkowego niedopuszczalną w demokratycznym państwie prawnym – uznał Trybunał Konstytucyjny.

W dniu 28 października br. ogłoszony został wyrok TK w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z konstytucją art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ustala w pierwszym przedziale skali podatkowej kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł (K 21/14). Wniosek RPO został rozpoznany przez Trybunał w dniu 20 października 2015 r. Pisaliśmy o tym w artykule: Wyrok TK w sprawie kwoty wolnej od podatku zostanie ogłoszony za tydzień.

Podstawowym problemem konstytucyjnym w sprawie był brak mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, a w konsekwencji brak urealnienia kwoty wolnej od podatku.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!