Przychód a ubezpieczenie dyrektora i członka zarządu

473

Czy w przypadku podpisania umowy, uiszczone przez Bank składki stanowić będą przychód do opodatkowania członków zarządu i rady nadzorczej oraz dyrektorów? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Bank występować będzie jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!