Przygotowanie zawodowe młodocianych – nowelizacja przepisów wykonawczych

396

Z dniem 01.09.2012 r. weszły w życie zmiany do rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.), których celem jest dostosowanie wspomnianych przepisów wykonawczych do modyfikacji, jakie wprowadzono do ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na podstawie nowelizacji z 19.08.2011 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1206).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!