Przyjęcie do przedszkola na podstawie porozumienia międzygminnego

333

Dziecko będące mieszkańcem sąsiedniej gminy uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się w naszej gminie. Czy możemy wystąpić do gminy, której dziecko jest mieszkańcem, o zwrot ponoszonych kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym? Jeżeli tak, co będzie podstawą rozliczenia kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym? Czy gminy muszą zawrzeć porozumienie, czy może jedynie umowę, czy może wystarczy nota obciążeniowa wystawiona przez szkołę lub gminę?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!