Przywrócenie do pracy nauczycieli przeniesionych w stan niecznynny

480

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym art. 20 ust. 7 Karty Nauczyciela i obowiązku przywrócenia nauczyciela będącego w stanie nieczynnym do pracy. Sytuacja wygląda następująco: utworzyłem drugi etat w szkole podstawowej dla „wychowawcy świetlicy” z uwagi na dużą listę dzieci wymagających opieki. Wcześniej w wyniku redukcji etatów w przedszkolu dwie panie zostały zwolnione i przeszły w stan nieczynny. W międzyczasie organ prowadzący połączył przedszkole ze szkołą podstawową, tworząc zespół szkół. Zatrudniając pracownika na świetlicę, przyjąłem inną osobę, pominąłem panie będące w stanie nieczynnym. Okazało się, że oddzielnie potraktowałem szkołę i przedszkole pomimo połączenia – był to błąd z mojej strony. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Na jaką odpowiedzialność narażony jest dyrektor, jeżeli nie przywróci do pracy osób przeniesionych w stan nieczynny?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!