Rada powiatu decyduje o przekazaniu dotacji szkolnemu schronisku młodzieżowemu

350

W rejestrze starosty mamy wpisane niepubliczne szkolne schronisko młodzieżowe. Zgadnie z ustawą o systemie oświaty schronisko przesłało w terminie do 30 września wniosek o dotację na rok 2013. Schronisko przesłało informację również do SIO. Dostaniemy na nie subwencję oświatową. Proszę o informację, czy wypłacamy całą subwencję przysługującą według metryczki, dzieląc ją na 12 transz, czy na podstawie złożonych comiesięcznych informacji na dany dzień o liczbie dzieci przebywających w schronisku (czyli nie zawsze liczba dzieci jest równa liczbie miejsc noclegowych – a subwencje oświatową dostajemy w zależności od liczby miejsc noclegowych).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!