Raport: polskie firmy rodzinne pozytywnie oceniają możliwość zakładania fundacji rodzinnych

Polskie firmy pozytywnie oceniły możliwość zakładania fundacji rodzinnych. Jako potencjalne ryzyko przedsiębiorstwa wskazują jednak niestabilność prawa i regulacji - oceniła firma doradcza PwC w opublikowanym w poniedziałek raporcie.

8

Z opublikowanego 22 marca br. projektu ustawy wynika, że od 1 stycznia 2022 r. w polskim porządku prawnym pojawi się możliwość zakładania fundacji przez firmy rodzinne, która ułatwi zaplanowanie sukcesji w ramach przedsiębiorstwa.

Według firmy doradzczej PwC rozwiązanie to było długo oczekiwane i zostało odebrane pozytywnie przez firmy rodzinne w Polsce. Jako potencjalne ryzyko przedsiębiorstwa wskazują jednak niestabilność prawa i regulacji, co może wpłynąć na decyzje o założeniu fundacji jako rozwiązaniu tworzonym na pokolenia – wynika z raportu “Polska fundacja rodzinna 2022” PwC.

Lider praktyki firm prywatnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w PwC Piotr Michalczyk cytowany w raporcie ocenił, że “po ponad 30 latach demokracji i budowania wolnej gospodarki w Polsce przez krajowe firmy rodzinne, zostaną one wreszcie wyposażone w instrument prawny, który pozwoli zachować na pokolenia wysiłek i wizję założycieli zainwestowane w ich firmy”.

Zgodnie z projektem ustawy fundacja rodzinna będzie wpisywana do rejestru fundacji rodzinnych w ramach KRS. Z chwilą wpisu uzyskiwać będzie osobowość prawną. Fundację tego rodzaju będzie można powołać w drodze oświadczenia jednego lub więcej fundatorów lub w testamencie, przeznaczając na jej majątek co najmniej 100 tys. zł i nadając jej statut.

Do powołania fundacji wymagana będzie forma aktu notarialnego.

Organami fundacji będzie zarząd, odpowiadający za realizację jej celów oraz gospodarowanie majątkiem. Organem fakultatywnym będzie pozostawać rada protektorów, która będzie mogła pełnić funkcje nadzorcze. Określone uprawnienia w ramach fundacji rodzinnej może pełnić również zgromadzenie beneficjentów fundacji, któremu w przypadku braku rady protektorów przyznano m.in. uprawnienie do powoływania zarządu.

Fundacja rodzinna nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej.

Cytowany w raporcie partner w kancelarii PwC Legal Jacek Pawłowski ocenił, że “firmy powinny wykorzystać czas pozostały do wejścia ustawy w życie na przygotowanie dogłębnie przemyślanych planów sukcesji w swoich organizacjach”.

Jak podkreślił ekspert, “procesy sukcesyjne wymagają dużo czasu i rozwagi. Stąd warto już teraz zasiąść do planu sukcesji, jeżeli chcemy skorzystać z nowej regulacji już w 2022 r.”. (PAP)

mfr/ pad/