Raport S&P o Polsce

8

4 października 2021 roku Agencja S&P opublikowała krótki raport o Polsce, w którym wskazuje m.in. na zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, bezpieczny poziom długu publicznego i prywatnego, zdrowy sektor bankowy oraz relatywnie głęboki krajowy rynek kapitałowy jako podstawy utrzymania oceny ratingowej. Odbicie gospodarki w pierwszej połowie 2021 roku, po pandemii COVID-19, było szybsze niż zakładała agencja, w związku z czym podwyższyła swoje prognozy wzrostu na rok 2021 do 5.1%. Agencja przewiduje, że wzrost w 2022 roku wsparty dodatkowymi środkami z UE oraz podjętymi przez rząd działaniami spod programu „Polski Ład” osiągnie 5.3%.

Perspektywy ratingu

Według S&P podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe gdyby po chwilowym szoku wzrost gospodarczy powrócił na ścieżkę wzrostu bez tworzenia nierównowagi fiskalnej. Z drugiej strony rating mógłby znaleźć się pod presją, gdyby w wyniku pandemii znacznie spowolnił wzrost gospodarczy i prognozy wzrostu w średniej perspektywie, co doprowadziłoby do pogorszenia się sytuacji fiskalnej poniżej oczekiwań. Ponadto znacznie mniejsze wpływy środków z UE oraz wymagalność potencjalnych zobowiązań finansowych związanych z rządowymi działaniami antykryzysowymi mogą mieć również negatywny wpływ na rating.

Źródło: MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułUstawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Następny artykułPolski Ład: mieszkanie bez wkładu własnego