Realizacja zajęć w porze nocnej

408

Zgodnie z art. 42b ust. 1 KN, nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej. Dopuszczalność oraz warunki prowadzenia takich zajęć określono w rozp. MPiPS z dnia 17.05.2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz.U. Nr 52, poz. 550).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!