Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy w związku z niepełnosprawnością pracownika – jednolite przepisy

15

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 lutego 2022 roku pod pozycją 243 opublikowano obwieszczenie MRiPS z dnia 17.12. 2021 r., w załączniku do którego zawarto jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1380).

W jednolitym tekście wyżej wymienionego aktu wykonawczego uwzględniono korekty wynikające z rozp. z Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 131).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułResort cyfryzacji: Ferie z programowaniem
Następny artykułWsparcie dla uczniów z terenów PGR