Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – nowelizacja rozporządzenia

293

W dniu 30.06.br. weszły w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 23.04.2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 457), których celem jest dostosowanie dotychczasowych zapisów wymienionego aktu wykonawczego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa unijnego dotyczących pomocy de minimis oraz do nowelizacji z dnia 14.03.2013 r. (Dz.U. poz. 598) modyfikującej ustawę z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułMPiPS pracuje nad ograniczeniem czasu trwania umów o pracę na czas określony
Następny artykułBez urlopu podczas przestoju produkcyjnego?