Refundowanie pracodawcom wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom – zmiany obowiązujące od 01.07.br.

511

Z dniem 01.07.br. weszły w życie zmiany w ustawie z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), wprowadzone na mocy nowelizacji z dn. 14.03.2014 r. (Dz.U. poz. 598), dotyczące refundacji pracodawcom kosztów zatrudniania młodocianych pracowników.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułJak odzyskać odsetki za faktury płacone po terminie?
Następny artykułWydatki na udział w szkoleniach i sympozjach