Refundowanie z FP wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

18

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 września pod pozycją 1581 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 14 sierpnia 2020 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. poz. 865).

W jednolitym tekście wymienionego powyżej aktu wykonawczego uwzględniono zmiany wynikające z rozp. zmieniającego, które MRPIPS wydał dnia 24 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1395). Rozp. nowelizujące weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!